درخواست فروشنده ملک نسبت به تخلیه نکردن بعد از فروش

پرسش

سلام ملکی خریداری کردم، فروشنده ازم درخواست کرده دو ماه بشینه تا وامش اکی بشه، بره تو خونه خودش، به نظر شما قبول کنم مشکلی پیش نمیاد؟

پاسخ مشاور

پیشنهاد می شود برای مدت دو ماه، با توجه به اینکه شما مالک ملک هستید، قرارداد اجاره تنظیم شود با این اوصاف که حتماً دو شاهد آن را امضا کرده باشد. 

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.