مرجع صالح دادخواست تحریر ترکه

پرسش

سلام دادخواست تحریر ترکه را باید به کدام مرجع قضایی تقدیم کنیم؟

پاسخ مشاور

شورای حل اختلاف آخرین اقامتگاه قانونی متوفی.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.