تعیین حق کسب و پیشه_سرقفلی

پرسش

در پرونده ای که مغازه ای که تعطیل بوده در مرحله اول کارشناس میزان حق کسب و پیشه ( سرقفلی 160 م و کسب و پیشه را 30 م) و مجموع سرقفلی و حق کسب و پیشه را 190م مشخص نموده و پس اعتراض هیت 3 نفره کارشناسی را فقط میزان حق 115 م حدود 4 برابر تعیین شده است.

1- آیا این تفاوت میزان حق کسب و پیشه در دو کارشناسی با شرایط تعطیل بودن مغازه منطقی است ؟

2- در قرار داد اجاره مبلغی بعنوان سرقفلی بین موجر و مستاجر رد و بدل نشده آیا بعدها مستاجر مدعی سرقفلی می تواند داشته باشد .

پاسخ مشاور

1-تعیین حق سرقفلی یا حق کسب یا پیشه یا تجارت با نظر کارشناس رسمی موضوعی است که برابر قانون و با تشخیص قاضی دادگاه یا در حال حاضر حتی شورای حل اختلاف انجام می شود؛

2-این که نظر کارشناس با بهای روز یا هر منطق و شاخصی که شما و یا هر کارشناس تشخیص دهد منطبق باشد امری نسبی است و تشخیص درستی آن با قاضی یا مرجعی است که کارشناس را تعیین و نظر او را می پذیرد یا رد می کند؛

3- می توانید به نظر کارشناس اعتراض کنید؛

4- اگر قرارداد شما و مستند سرقفلی یا حق کسب پیشه یا تجارت قبل از سال 1376 تنظیم شده باشد حتما مشمول این حق هست و گرنه مشمول آن نمی شود 

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.