اجرای حکم قطعی برای بازسازی تخریب

پرسش

رای صادره مبنی بر تخریب عمدی راه وجوی اب از دادگاه تجدید نظر بشرح ذیل صادر گردیده سه ماه ویک روز زندان وبرگرداندن راه وجوی تخریب شده بحالت اول متهم الان در زندان میباشد مرحله دوم رای (برگرداندن راه وجوی بحالت اولیه)چگونه اقدام شود تشکر فراوان

پاسخ مشاور

1- براساس بند 2  ماده 3 قانون اصلاح بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1373، از آنجا که حداکثر مجازات قانونی جرم تخریب بیش از 3 ماه حبس است و دادگاه حکم به بیش از سه ماه حبس داده است، دادگاه تجدیدنظر می توانست - همچنان که دادگاه اول صادر کننده رای می توانست- به جای حبس به جریمه یا جزای نقدی رای بدهد؛ 2-با مراجعه به اجرای احکام دادسرای مجری رای می توانید درخواست کنید تا با همراهی مامور پلیس یا ضابط دادگستری به محل بروید تا وضعیت را به حالت سابق برگرداند.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.