پنهان کردن ازدواج پیشین توسط زن

پرسش

آقایی با خانمی ازدواج کرده و 300 سکه هم مهر ایشان کرده. بعدا مشخص شده که خانم قبلا ازدواج کرده بوده اما شناسنامه خود را تعویض کرده بوده است. آیا مرد می تواند به این دلیل او را بدون پرداخت مهریه طلاق دهد؟

پاسخ مشاور

با عنایت به ماده 1128 ق.م که مقرر می دارد « هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده باشد و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد»؛ حال با نگاهی اجمالی به صورت پرسش کاشف بعمل می آید که ازدواج بر وصف فقدان ازدواج پیشین زوجه استوار بوده است و با توجه به اینکه زوجه ازدواج پیشین خود را پنهان نموده، و شناسنامه خود را پاک نموده- حق فسخ برای مرد ایجاد می شود و زوجه دیگر هیچ گونه حقوقی از جمله نفقه، مهریه و اجرت المثل و .... که از رابطه زوجیت منتج می شود را دارا نیست.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.