ازدواج دختر با اجازه پدربزرگ

پرسش

سلام. خانمی قصد ازدواج دارد ولی پدرش مخالفت می کند و مجوز نمی دهد. آیا این دختر می تواند از جد پدری خود مجوز بگیرد و به دفترخانه ازدواج ارایه کند؟

پاسخ مشاور

با عنایت به ماده 1043ق.م ازدواج دختر باکره منوط به اذن پدر یا جد پدری می باشد؛ با عنایت به صراحت نص فوق، این حق برای پدر یا جد پدری دختر متصور شده و هر یک می تواند نسبت به آن اقدام کند و دیگری قادر نخواهد بود از اعمال آن ممانعت کند.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.