امضا نکردن موارد ذکر شده در سند ازدواج

پرسش

یک شنبه آینده با یک خانمی قرار دفتر ازدواج داریم. خانواده من تاکید دارند که مواردی همچون حق سکونت و غیره را که در سند ازدواج هست را امضا نکنم. اما نامزدم می گوید که این موارد اجباری و ضروری است و من مجبورم امضا کنم. آیا من می توانم این موارد را امضا نکنم؟

پاسخ مشاور

اساساً تأمین و انتخاب محل سکونت بر عهده زوج می باشد مگر اینکه به موجب ماده 1114 ق.م حق سکونت و اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد. حال در صورتی که زوج در محل مربوطه امضایی قید ننماید، این دلیلی دال بر اعطای حق سکونت به زوجه محسوب نمی شود مگر اینکه صراحتاً قید گردد که حق سکونت و تعیین نه تأمین محل سکونت به انتخاب زوجه باشد.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.