آیا هزینه تحصیل - شهریه دانشگاه جزو نفقه زن محسوب می شود و مرد باید پرداخت کند؟

پرسش

بعد از عقد ازدواج همسرم در آزمون فوق لیسانس قبول شده و قصد ادامه تحصیل دارد. اما پرداختن هزینه شهریه از عهده من کارمند خارج است و فشار جدی به زندگی ما وارد می کند. من معتقدم که هزینه تحصیل او را باید پدرش بدهد اما همسرم می گوید که هزینه تحصیل هم جز نفقه هست و من باید پرداخت کنم. تکلیف در ایجا چی هست؟

پاسخ مشاور

با برقراری رابطه زوجیت پرداخت و تأمین نفقه و معاش زوجه بر عهده زوج می باشد ولیکن تأمین این امر منوط بر این است که زوج قادر به پرداخت نفقه باشد؛ بر همین مبنا ماده 1198 ق.م مقرر می دارد « کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد؛ یعنی بتواند نفقه دهد بدون اینکه از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد. برای تشخیص تمکن باید کلیه تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود». حال در صورتی که زوج قادر به پرداخت شهریه دانشگاه زوجه نباشد، وظیفه ای از این بابت بر عهده زوج نمی باشد.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.