توقیف اموال به عنوان تامین خواسته

پرسش

چگونه از توقیف اموال به عنوان تامین خواسته دادخواست مطالبه مهریه مطلع شویم؟

پاسخ مشاور

در صورتی که زوجه ذیل دادخواست مطالبه مهریه، تقاضای تأمین خواسته را نیز قید نماید، مطابق با آن اموال معرفی شده زوج توقیف می گردد و از بخش اجرائیه آن شعبه می توان مطلع شد.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.