محاسبه سهم الإرث فرزندان از مهریه مادر

پرسش

سهم الارث فرزندان از مهریه مادر بعد از فوت والدین چگونه حساب می شود؟

پاسخ مشاور

مهریه زوجه از جمله دیون بر ذمه زوج محسوب می شود و حتی پس از فوت زوج قابل مطالبه است ولی اگر زوجه نیز در قید حیات نباشد، وراث زوجه می توانند به نیابت از ایشان مهریه زوجه(مادر خویش) را از اموال زوج مطالبه نمایند، با عنایت به طبقات وراث و حصه که مشخص می شود.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.