تقسیم دیه شوهر فوت شده و کسر مهریه از دیه

پرسش

متاسفانه فردی از آشنایان بر اثر تصادف با ماشین فوت کرده است. آیا مهریه همسرش از دیه او پرداخته می شود؟ حضانت فرزاندنش به همسرش داده می شود؟ تقسیم دیه بین پدر و فرزندان و همسر مرد به چه صورت خواهد بود؟

پاسخ مشاور

اموال بجا مانده از متوفی اعم از جمله دیه شامل ماترک شارالیه محسوب می گردد، و زوجه ایشان می تواند از بابت مطالبه مهریه از دیه زوج نسبت به آن اقدام کند. مادامی که اطفال به سن 7 سالگی نرسیده باشند، حضانت به عهده مادر و پس از آن با رعایت قاعده اقرب فالاقرب قیم تعیین می گردد و تقسیم ماترک در صورت وجود پدر، همسر و دو فرزند، ابتدا مهریه همسر پرداخت، یک ششم پدر، یک هشتم مادر و مابقی به اطفال تعلق می گیرد.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.