اعتراض به پیش قسط مهریه تعیین شده

پرسش

چه زمان می توان نسبت به میزان نفقه و پیش قسط مهریه شکایت کرد؟ آیا بعد از قبول درخواست اعسار می توان نسبت به میزان اقساط اعتراض کرد؟

پاسخ مشاور

مادامی که دادخواست اعسار زوج پذیرفته شود، مبالغ نفقه و مهریه زوجه تقسیط می گردد ولی اگر اقساط تعیین شده خارج از توان زوج باشد، ایشان می تواند دادخواست تعدیل اقساط اقامه نماید تا در صورت احراز تخفیفاتی اعطاء گردد.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.