گرفتن مهریه بدون طلاق توافقی

پرسش

چگونه می توان بدون درخواست طلاق توافقی دادخواست مطالبه مهریه داد؟

پاسخ مشاور

در طلاق توافقی اصل بر توافق نسبت به ابراء یا بخشش بخشی یا تمام مهریه است ولیکن در صورتی که طلاق مصداقی از توافق نداشته باشد، زوجه می تواند جدای از دادخواست طلاق خویش دادخواست مطالبه مهریه اقامه نماید.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.