مراحل اجرا گذاشتن مهریه و توقیف اموال از طریق اجرای ثبت

پرسش

چگونه زوجه می تواند نسبت به مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اقدام کند؟

پاسخ مشاور

زوجه در صورتی که نحوه پرداخت مهریه عندالمطالبه باشد، می تواند با معرفی اموالی از زوج از طریق اجرای ثبت اقدام به توقیف اموال زوج را نماید و تا معادل مبلغ مهریه از آن اموال به نفع زوجه مصادره و به فروش خواهد رسید.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.