هزینه حج تمتع برای مهریه

پرسش

اگر مهریه زوجه خریداری امتیاز حج تمتع باشد، به چه اساسی تعیین و محاسبه می گردد؟

پاسخ مشاور

مطابق با اصل اساسی ماده 1082 قانون مدنی « به مجرد عقد زن مالک مهر می شود ...» در نتیجه نحوه محاسبه و تقویم ارزش مهریه مزبور، زمان مطالبه از سوی زوجه می باشد.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.