گرفتن مهریه دختر عقد کرده در صورت فوت شوهر

پرسش

در صورتی که پس از عقد ازدواج، زوج فوت نماید، می توان مهریه را مطالبه نمود؟

پاسخ مشاور

دو فرض متصور می شود: در صورتی که پیش از نزدیکی، زوج فوت نماید، مستفاد از ماده 1092 قانون مدنی زن مستحق نصف مهریه می باشد و در صورتی که نزدیکی حادث گردد و زوج فوت نماید، زوجه مستحق تمام مهریه می باشد و می تواند از ماترک متوفی مطالبه نماید.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.