امکان قسط بندی سفته

پرسش

اگر دین مدیون بابت پرداخت وجه سفته باشد، آیا می توان پرداخت آن را اقساطی نمود؟

پاسخ مشاور

به موجب مواد 6، 7 و 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 94 در صورتی که مدیون دادخواست اعسار از پرداخت دیون اقامه نموده باشد و مورد پذیرش محکمه قرار گیرد، به موجب آن محکمه صالح حکم(رأی) به تقسیط دین(وجه سفته) خواهد داد.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.