نازا بودن زن (زوجه) و درخواست طلاق

پرسش

در صورتی که در اثنای رابطه زوجیت کاشف بعمل آید که زوجه نابارور می باشد و زوج اقامه دعوای طلاق نموده باشد، چه میزان از مهریه بایست به زوجه پرداخت گردد؟

پاسخ مشاور

مستند به ماده 1082 قانون مدنی « به مجرد عقد نکاح، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید». حال در صورتی که پیش از مقاربت جنسی طلاق حاصل شود، زوجه مستحق نصف مهریه می باشد و در صورتی که پس از آن باشد تمام مهریه را مستحق می باشد. ولیکن در صورتی که وصف بارور بودن ایشان از بنیان های رابطه زوجیت می باشد، زوج می تواند ادعای فسخ نکاح را اقامه و در صورت احراز و اثبات مدعای خویش زوجه مستحق مهری نمی باشد.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.