آیا در صورتی که مرد درخواست طلاق کند قانون پرداخت 110 سکه قابل اجرا می باشد ؟

پرسش

مادامی که زوج دعوای طلاق اقامه کند، آیا زوجه می تواند در خصوص ضمانت اجرای کیفری 110 سکه اقامه دعوی کند یا خیر؟

پاسخ مشاور

مستند به ماده 22 قانون حمایت خانواده، در صورتی که مهریه در زمان وقوع عقد تا 110 سکه بهار آزادی یا معادل آن باشد، می تواند از طریق مراجع قضایی خانواده اقدام و در صورتی که محرز شود زوج در صورت توانایی مالی و عدم پرداخت و حتی در صورتی که دادخواست اعسار اقامه نشده حبس می گردد و منافاتی با اینکه زوج اقامه دعوی طلاق کند ندارد.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.