آیا فروش مال بلافاصله قبل از اجرا گذاشتن مهریه فرار از دین محسوب می شود ؟

پرسش

در صورتی که زوج پیش از مطالبه مهریه اقدام به انتقال اموال خویش به غیر نماید، زوجه می تواند ادعای فرار از دین زوج را اقامه نماید؟

پاسخ مشاور

در صورتی که زوج پیش از مطالبه مهریه از سوی زوجه اقدام به انتقال اموال خویش به غیر نماید، مستند به ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که مقرر می دارد « انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ به یا هر دو مجازات می شود ...». اموال انتقال یافته عودت و در صورت تلف آن مثل یا قیمت پرداخت می گردد.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.