سوال در مورد طلاق غیابی و مهریه و نفقه

پرسش

به منظور اخذ رأی طلاق غیابی چه مدت زمانی نیاز است و شرایط پرداخت مهریه و نفقه در طلاق غیابی به چه نحو خواهد بود؟

پاسخ مشاور

در صورتی که زوج به منظور رسیدگی به دادخواست طلاق زوجه در محکمه حاضر نگردد و پس از سه مرتبه تجدید جلسه، دادگاه رأی غیابی طلاق را صادر خواهد نمود و مهلتی به منظور اعتراض به آنها در صورت اطلاع زوج پیش بینی خواهد نمود ولیکن در صورتی که اموالی از زوج وجود داشته باشد زوجه می تواند مطالبه مهریه خویش را از فروش آن ها اخذ و در غیراینصورت دین بر ذمه باقی خواهد ماند و نسبت به نفقه معوقه و حال در صورت وجود اقارب زوج بالاخص ولی قهری می توان از ایشان مطالبه نمود.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.