مطالبه مهریه و ازدواج مجدد

پرسش

اگر زن مهریه خود را به اجرا گذارد آیا مرد می تواند ازدواج مجدد کند؟

پاسخ مشاور

مطالبه مهریه ارتباطی با ازدواج مجدد زوج ندارد و تنها در صورتی که زوجه تمکین ننماید زوج می تواند اجازه برای ازدواج مجدد را اخذ نماید و در غیراینصورت بدون عدم تمکین زوجه و بدون اخذ اذن زوجه، ازدواج مجدد زوج موجبی بر ایجاد عسر و حرج و حق طلاق زوجه محسوب می گردد.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.