توقیف خودرو در صورت انتقال خودرو قبل از ثبت دادخواست مهریه

پرسش

آیا امکان دارد پیش از دادخواست مطالبه مهریه و به منظور جلوگیری از نقل و انتقال خودرو آن را توقیف نمود؟

پاسخ مشاور

جواب صراحتاً خیر می باشد، در این صورت زوجه می بایست به منظور تسریع توقیف اموال زوج از طریق اجرای ثبت محل اقدام نماید و در صورتی که زوج خودرو را منتقل نماید از مصادیق فرار از دین محسوب گردد و منتقل الیه نسبت به رد آن ملزم می شود.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.