توقیف أموال و اطلاع از اموال شوهر از طریق اداره ثبت

پرسش

در صورتی که زن قصد اطلاع از أموال شوهر را داشته باشد، می تواند از طریق اجرای ثبت محل لیست أموال شوهر را دریافت کند؟

پاسخ مشاور

زوجه قادر نخواهد بود مستقلاً و بدون اقامه دعوی بر استعلام اموال زوج از طریق مراجع قضایی حقوقی اقدام کند. از طریق اجرای ثبت می تواند صرفا اموالی از زوج را معرفی نماید و اجرای ثبت نسبت به آن ها قرار توقیف صادر نماید.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.