چگونه مهریه را به اجرا بگذاریم

پرسش

مهریه خانم ۱۱۰ سکه بهار آزادی است و درخواست مطالبه آن را دارد و تمکین صورت نگرفته است. حالا در دادگاه به چه نحو نسبت به مطالبه مهریه اقدام کنم؟ آیا حق حبس دارم با وجود اینکه تمکین خاص صورت نگرفته است؟

پاسخ مشاور

پاسخ را از انتها آغاز می کنیم. هیچ الزامی مبنی بر تمکین خاص وجود ندارد و با عنایت به این امر که تمکین عام تحقق یافته است، زوجه دیگر قادر به تمسک به حق حبس نخواهد بود. حال نسبت به مطالبه مهریه دو مسیر وجود دارد یا از طریق اجرای ثبت یا محکمه خانواده؛ نسبت به اجرای ثبت می تواند با معرفی اموالی از زوج اقدام به توقیف آن اموال کند و در صورتی که اموالی نداشته باشد می تواند با اقامه دادخواست مطالبه مهریه از طریق دادگاه خانواده اقدام نماید.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.