تقسیط مهریه و حق حبس زوجه

پرسش

اگر خانم از حق حبس خویش بهره مند شود، مهریه خودش را مطالبه کند، و آقا با اثبات اعسار و ناتوانی در پرداخت یکجا همه­ مهریه، به صورت اقساطی پرداخت نماید خانم می تونه مجدد از حق حبس استفاده کند؟

پاسخ مشاور

ماده 1085 قانون مدنی یک شرط اساسی برای بهره مندی از حق حبس قید کرده « زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد ....» مشخص شد که بهره گیری از حق حبس مشروط بر حال بودن مهریه است و مهریه ای که به صورت اقساط مقرر می گردد مصداق دین مؤجل است و زوجه نمی تواند به استناد این ماده از تمکین به شوهر خودداری نماید.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.