قسط بندی مهریه در طلاق توافقی

پرسش

سؤالم این بود که آقا دادخواست طلاق توافقی (گواهی عدم امکان سازش) داده و به دلیل ناتوانی در پرداخت حقوق خانم توی دادخواست طلاق توافقی اعسار را نیز قید کرده است. اگر اعسار در دادخواست طلاق توافقی قید گردد مشکلی ندارد؟

پاسخ مشاور

ماهیت طلاق توافقی بر مبنای توافق طرفین در حقوق مالی یکدیگر است، حال اگر خانم خواهان مطالبه مهریه خویش باشد و خواهان طلاق توافقی و در ضمن دادخواست گواهی عدم امکان سازش درخواست اعسار از پرداخت دیون را نیز اقامه نماید ابتدای امر به دادخواست اعسار رسیدگی می گردد و سپس محکمه وارد ماهیت دعوای اصلی می شود.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.