درخواست اعسار و تعدیل اقساط مهریه

پرسش

سلام عرض شد، سؤالی داشتم آقا نسبت به پرداخت مهریه خانم درخواست ناتوانی و اعسار زده و پذیرفته شده است بدین نحو که ۵ سکه بهار آزادی پیش پرداخت و هرشش ماه یک سکه پرداخت گردد؛ از آن جا که آقا با این وجود هم چنان ناتوان در پرداخت اقساط و پیش پرداخت است، می تواند تعدیل اقساط مهریه بخواهد؟ به چه طریق ممکن است؟

پاسخ مشاور

زوج با وجود وضعیت مالی خویش که شرایط پرداخت اقساط و پیش قسط تعیین گردیده را نداشته باشد مستند به تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که مقرر می کند «هر یک از محکوم له یا محکوم علیه می تواند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم براساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور با تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکوم علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام کند». با این وجود زوج بایست با تنظیم دادخواست تعدیل اقساط و پیش قسط مهریه و ارائه مستنداتی مبنی بر غیر مَلی بودن(مال دار نبودن) خویش در پرداخت آنها از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نسبت به ثبت دادخواست اقدام تا دادخواست به شعبه صادرکننده رأی تقسیط ارسال تا مورد بررسی قرار گیرد.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.