حق حبس، نفقه و عدم تمکین

پرسش

سؤالی داشتم؛ دختر و پسر در زمان عقد هستند و دختر تاکنون به آقا تمکین نکرده آیا مشکلی برای دختر خانم پیش می آید؟ اگر مهریه خانم اقساطی بشه می تونه هم چنان تمکین نکنه؟ تکلیف نفقه چی میشه؟ راستی حق حبس یعنی چی؟

پاسخ مشاور

مستند به ماده 1085 قانون مدنی که مقرر می دارد « زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظائفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کمد مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود». که به اصطلاح به این وضعیت حق حبس زوجه بابت مهریه گفته می شود. حال اگر عدم توانایی مالی زوج محرز شود و پرداخت مهریه تقسیط گردد دیگر زوجه نمی تواند بر حق حبس مهریه تأکید کند و از آن بهره مند شود و در این اثنا زوج ملزم به پرداخت نفقه زوجه می باشد.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.