درخواست ازدواج مجدد به دلیل ترک منزل توسط همسر

پرسش

خانم دارای رفتارهای زشت و پرخاشگرانه با شوهر است و بارها منزل مشترک را ترک کرده است و بعد از یک هفته مراجعه کرده ولی این دفعه کلاً رفته و تقاضای دریافت مهریه، جهیزیه و نفقه داده و با وجود ارسال اظهارنامه و صدور رأی بر الزام به تمکین، درخواست نفقه رد ولی پرداخت مهریه و جهیزیه محرز گردید. اگر تو دادگاه از بابت اذن در ازدواج مجدد حاضر بشه بگه تمکین میکنم چی میشه؟

پاسخ مشاور

با وجود ارسال اظهارنامه و عدم پاسخ گوئی و نیز صدور رأی بر الزام به تمکین و عدم متابعت از رأی صادره، زوج می تواند با ارائه مستنداتی و دفاعیاتی حتی اگر زوجه خواهان رجوع به منزل مشترک باشد، اذن در ازدواج مجدد اخذ نماید.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.