برای طلاق توافقی چه باید کرد

پرسش

نسبت به طلاق توافقی چه توافقاتی باید انجام شود؟ آیا باید حتماً در دفتر اسناد رسمی تنظیم شود، یا نگارش توافقات در حضور وکیل کفایت می کند؟ آیا متن از پیش نگارش شده ای دارد؟

پاسخ مشاور

در ابتدای امر بایست نسبت به حقوق و اختیارات زوجین از قبیل مهریه، نفقه، اجرت المثل، جهیزیه، حضانت اطفال و در صورت قید تنصیف دارایی، تعیین تکلیف تنصیف دارایی زوجین مشخص گردد. هیچ الزامی به تنظیم توافقات زوجین متقاضی طلاق توافقی در دفتر اسناد رسمی وجود ندارد بلکه حتی خود مستقلاً نسبت به آن اقدام و در محکمه بعنوان توافقات ارائه دهند. ولیکن مناسب این است که حتماً توافقات را با حضور یک وکیل یا مشاور حقوقی تنظیم نماید.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.