مراحل گرفتن مهریه بدون طلاق

پرسش

چه شرایطی بایست رعایت شود تا خانم بتواند مهریه خودش را مطالبه نماید؟

پاسخ مشاور

در صورتی که زوج اموالی داشته باشد، و زوجه خواهان مطالبه مهریه خویش از طریق اجرای ثبت محل باشد، می بایست ابتدا با مراجعه به دفتر ازدواج و طلاق مربوطه و ارسال اظهارنامه مبنی بر مطالبه مهریه مهلتی را به زوج دهد و پس از منقضی شدن آن مدت، با معرفی اموالی از زوج نسبت به توقیف آن ها اقدام و به نسبت مهریه خویش مطالبه نماید و مازاد به زوج مسترد می گردد. در صورتی که زوجه خواهان مطالبه مهریه خویش از طریق محکمه خانواده باشد، ابتدا بایست با حضور در یکی از دفاتر ازدواج و طلاق نسبت به تنظیم دادخواست مطالبه مهریه علیه زوج اقدام کند و پس از تعیین شعبه و ساعت و تاریخ حضور، زوجین حاضر گردیده و دفاعیاتی را تقدیم می کنند تا رأی مقتضی صادر گردد.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.