اول مهریه زن از ارثیه پرداخت می شود یا سهم الارث ورثه؟

پرسش

مرد فوت کرده و ماترک(اموال) بجا مانده از ایشان یک منزل مسکونی و یک خودرو می باشد؛ حصر وراثت صورت گرفته و طبقات وراث شامل زوجه، مادر، یک پسر و دو دختر می باشد. حال آیا زن می تواند مهریه و اجرت المثل خویش را از اموال بجا مانده مطالبه کند؟ زن می تواند نفقه خویش و فرزندان خود را مطالبه کند؟

پاسخ مشاور

در تقسیم ماترک میت، اصل بر پرداخت دیون متوفی می باشد که مهریه، اجرت المثل و نفقه از جمله دیون ممتازه زوج محسوب می شود و ابتدا بایست پرداخت گردد و نسبت به نفقه فرزندان در صورتی که فرزندان به سند رشد که 18 سالگی می باشد رسیده باشند، مادر دیگر نمی تواند از طرف آن ها اقدام کند بلکه خودشان بایست اقدام کنند. و پس پرداخت آن دیون، به نسبت سهم الارث مشخص شده در طبقه نخست، سهم الارث هر ورثه مشخص می شود.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.