توان مالی پرداخت مهریه همسرم را ندارم

پرسش

مهریه خانم 500 سکه بهار آزادی هستش و ایشان نسبت به مطالبه آن اقدام نموده است؛ حال آیا مرد توان پرداخت نداشته باشد حبس می شود؟

پاسخ مشاور

مستند به مواد 6، 7 و 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 در صورتی که اعسار مدیون پذیرفته شود، دین ایشان به صورت اقساطی پرداخت می گردد؛ حال اگر خانم نسبت به مطالبه مهریه خویش اقامه دعوی نموده باشد، و زوج قادر به پرداخت مهریه مطالبه شده نباشد، می بایست با اقامه دادخواست اعسار از پرداخت دیون اعسار و ناتوانی خویش را ابتدا اثبات و سپس در صورت تصمیم مصمم زوجه بر مطالبه مهریه، با عنایت به وضعیت معیشتی و درآمدی زوج پرداخت مهریه خانم تقسیط می گردد و ابتدا درصدی از آن به عنوان پیش قسط پرداخت می گردد.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.