توان مالی پرداخت مهریه همسرم را ندارم

پرسش

مهریه خانم 500 سکه بهار آزادی هستش و ایشان نسبت به مطالبه آن اقدام نموده است؛ حال آیا مرد توان پرداخت نداشته باشد حبس می شود؟


پـاسخ

مستند به مواد 6، 7 و 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 در صورتی که اعسار مدیون پذیرفته شود، دین ایشان به صورت اقساطی پرداخت می گردد؛ حال اگر خانم نسبت به مطالبه مهریه خویش اقامه دعوی نموده باشد، و زوج قادر به پرداخت مهریه مطالبه شده نباشد، می بایست با اقامه دادخواست اعسار از پرداخت دیون اعسار و ناتوانی خویش را ابتدا اثبات و سپس در صورت تصمیم مصمم زوجه بر مطالبه مهریه، با عنایت به وضعیت معیشتی و درآمدی زوج پرداخت مهریه خانم تقسیط می گردد و ابتدا درصدی از آن به عنوان پیش قسط پرداخت می گردد.

این پرسش توسط وکیل پایه یک دادگستری پاسخ داده شده است. با این حال به دلیل پیچیدگی مسایل حقوقی و عدم اطلاع ما از جزییات مساله شما این امکان وجود دارد که شیوه های مناسب دیگری نیز برای مواجه با مساله حقوقی شما وجود داشته باشد. بدیهی است که صلح؛ مرجع حقوقی ایران هیچ گونه مسوولیتی در مورد استفاده شما از این مشاوره بر عهده نمی گیرد. پیشنهاد ما همواره این است که در انجام امور حقوقی خود به صورت حضوری از متخصصین این رشته یاری بگیرید، شما می توانید برای یافتن وکیل، کارشناس رسمی و یا دفتر اسناد رسمی مناسب در سراسر کشور از لینک های زیر استفاده کنید.