گرفتن حکم جلب در یک شهر دیگر

پرسش

در صورتی که مرد ساکن مشهد باشد و خانم ساکن تهران و از طریق محاکم تهران نسبت به مطالبه مهریه اقدام نموده و محکوم به پرداخت تمامی مهریه شده و از این عمل سرباز زده، آیا می توان با وجود جلب صادره از اجرائیه تهران نسبت به جلب در مشهد اقدام کنم؟

پاسخ مشاور

مستند به ماده 51 قانون آیین دادرسی کیفری محدوده اختیارات و احکام صادره محدود به همان حوزه قضائی می باشد، و قاضی صرفا قادر به صدور جلب محکوم علیه در همان حوزه قضائی می باشد و در صورتی که زوج در مشهد ساکن است، زوجه بایست نسبت به درخواست تفویض نیابت قضایی به محل سکونت محکوم علیه اقدام کند تا قادر باشد با حضور در مشهد نسبت به جلب زوج از طریق ضابطین انتظامی اقدام کند.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.