توقیف حساب بانکی برای مهریه

پرسش

خانمی از بابت مطالبه مهریه خویش اقدام به اقامه دعوی مطالبه مهریه نموده ولیکن بدون اطلاع به مرد نسبت به توقیف حساب های ایشان مبادرت نموده که آیا چنین امری قانونی محسوب می شود؟ در حسابی که مسدود شده یک ماه گذشته مبالغی وجود داشته و بنده در همان روزها نسبت به انتقال آن اقدام نمودم، آیا زن می تواند نسبت به ادعای فرار از دین علیه بنده شکایت کند؟ با وجود دادخواست اعسار مرد چه شرایطی دارد، امکان اقامه آن وجود دارد یا خیر؟

پاسخ مشاور

خانم در خصوص مطالبه مهریه خویش دو راه ممکن پیش رو دارد؛ یا از طریق اجرای ثبت محل نسبت به توقیف اموال معرفی شده مرد اقدام و در صورت مَلی بودن یا به معنای عامیانه مال دار بودن زوج نسبت به مصادره یا مزایده آن ها اقدام کند یا از طریق مراجع حل اختلاف خانواده نسبت به مطالبه مهریه خویش اقامه دعوی نماید و ذیل دادخواست مطالبه مهریه خویش درخواست قرار تأمین خواسته را نیز ذکر تا پیش از بررسی ماهوی پرونده مطالبه مهریه به آن قرار خارج از نوبت رسیدگی شود و اموال معرفی شده که حساب های زوج می باشد مسدود و تأمین گردد. حال مستند به رأی شماره 774 هیئت عمومی دیوان عالی کشور ملاک فرار از دین زمان صدور رأی بر محکومیت مدیون می باشد و در یک ماه گذشته که زوجه تقاضای مطالبه مهریه نداده و رأیی علیه زوج صادر نگردیده را نمی توان مصداقی از فرار از دین زوج محسوب داشت. نسبت به دادخواست اعسار زوج، نامبرده می تواند با اثبات عدم توانایی مالی خویش نسبت به پرداخت مهریه زوجه تقاضای تقسیط آن را نماید و با عنایت به وضعیت معیشتی و درآمدی زوج محکمه اقدام به تقسیط پرداخت مهریه می کند.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.