مبنای محاسبه مهریه کی هست؟

پرسش

طلاقی 15 سال پیش تحقق پیدا کرده است؛ خانم در همان سال نصف مهریه خویش را گرفته و نسبت به مابقی مهریه خویش پس از گذشت 15 سال ملکی که به زوج ارث رسیده است را توقیف نموده؛ حال چنین سوالی مطرح می شود که معیار تقویم و ارزش گذاری مابقی مهریه زوجه زمان مطالبه آن است یا تاریخ جدایی که 15 سال پیش تحقق پیدا کرده است؟

پاسخ مشاور

نصف مهریه ای که در 12 سال پیش پرداخت شده، به قیمت همان سال ارزش گذاری شده است و در صورتی که نسبت به مابقی مهریه توافقی در همان سال صورت نگرفته باشد مطابق با تبصره ماده 1082 قانون مدنی که مقرر می دارد «چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد ...». حال در این صورت تقویم ارزش ریالی مابقی مهریه زوجه زمان مطالبه آن است و نسبت به آن زمان ارزش گذاری صورت و زوج ملزم به پرداخت می باشد.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.