فرجام خواهی برای رای مهریه

پرسش

سلام؛ در صورتی که خانم در مقابل اقامه دعوی طلاق مرد، دادخواست مطالبه مهریه داده باشد و در محکمه بدوی رأی بر پرداخت مهریه صادر گردیده باشد و در محکمه تجدیدنظر رأی تایید شده باشد، آیا امکان فرجام خواهی رأی وجود دارد؟

پاسخ مشاور

ابتدا می بایست به این سوال پاسخ داد که رأی فرجام خواسته مشمول ماده 366 قانون آیین دادرسی مدنی قرار دارد یا خیر؛ در واقع ماده مزبور بیان می کند « رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی». بدین عبارت در تحقق فرجام خواهی ملاک عمل می باشد رأی صادره مغایر با موازین شرعی و مقررات قانونی باشد. حال اگر رأی صادره مبنی بر پرداخت مهریه زوجه در مغایرات با موازین شرعی و مقررات قانونی باشد، طرفین دعوی می توانند نسبت به فرجام خواهی آن از طریق دیوان عالی کشور اقدام نمایند.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.