جلب مرد بخاطر پیش قسط مهریه

پرسش

درود بر شما؛ خانم نسبت به گرفتن 100 سکه بهار آزادی از مهریه خویش اقدام به اقامه دعوا نموده و با وجود پذیرش اعسار مرد، محکمه 5 سکه را بعنوان پیش قسط و مابقی را به ازای هر 6 ماه یک سکه مقرر کرده؛ آیا 5 سکه بهار آزادی پیش قسط را پرداخت نشود، مرد جلب می شود؟

پاسخ مشاور

در صورت پذیرش اعسار مرد در پرداخت دیون و تقسیط مهریه خانم، مرد می بایست مطابق با رأی صادره اقدام به پرداخت دین خویش نماید ولیکن در صورتی که همچنان ناتوان در پرداخت پیش قسط تعیین شده باشد می بایست مستند به تبصره دو ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که مقرر می دارد « هریک از محکوم له یا محکوم علیه می توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم براساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشتی و درآمد محکوم علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می کند» نسبت به تقاضای تعدیل پیش قسط مهریه بر ذمه اقدام کند و در صورت تعدیل پیش قسط و ناتوانی مجدد در پرداخت آن، زن مخیر است جلب مرد را بگیرد.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.