گرفتن سه دانگ از خانه مشترک برای مهریه

پرسش

اگر خانم نسبت به مطالبه مهریه خود اقدام نموده باشد و تنها مال مرد سه دانگ از ملک مشترک با خانم می باشد، آیا خانم می تواند نسبت به سه دانگ زوج اقدام به توقیف ملک نماید؟

پاسخ مشاور

در صورتی که سه دانگ زوج مشمول ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی یعنی مستثنیات دین قرار گیرد، زوجه نمی تواند نسبت به آن ملک درخواست توقیف نماید ولیکن اگر سه دانگ از آن ملک بیش از قیمت معمول و مرسوم نسبت به یک ملک معمولی و شأن زوج باشد، نسبت به مازاد زوجه می تواند دادخواست توقیف نماید.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.