مراحل اجرا گذاشتن مهریه

پرسش

سلام؛ خانمی خواهان مطالبه مهریه خویش می باشد باید چه کاری انجام دهد؟

پاسخ مشاور

در این صورت زوجه می تواند با معرفی اموالی از زوج از طریق اجرای ثبت محل نسبت به توقیف اموال زوج اقدام و مهریه خویش را از آن اموال مطالبه نماید و در صورتی که اموالی از زوج نتواند معرفی نماید، می بایست از طریق دادگاه خانواده و پیش از آن ثبت دادخواست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نسبت به مطالبه مهریه خویش اقدام کند که در صورت اثبات اعسار زوج، بصورت اقساط پرداخت می شود.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.