اعاده دادرسی چیست؟

پرسش

به ما گفتن باید اعاده دادرسی کنی، منظور چیست؟

پاسخ مشاور

در صورتی که دادخواستی اقامه شود و رأی صادر شود و قطعی گردد و متعاقباً محکوم علیه مستندات یا جهاتی باید مبنی بر خلاف ادعای محکوم له با اقامه اعاده دادرسی مجدد پرونده را به جریان بندازد.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.