نیم عشر دولتی چیست؟

پرسش

منظور از نیم عشر دولتی چیست؟

پاسخ مشاور

در صورتی که رأی بر محکومیت مالی یکی از طرفین دعوا صادر گردد، محکوم علیه ملزم به پرداخت نیم عشر دولتی از خواسته قید شده در دادخواست بابت امورات اجرائی می باشد.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.