تبادل لوایح چیست؟

پرسش

بفرمایید منظور از تبادل لوایح چیست؟

پاسخ مشاور

منظور این است که طرفین دعوا اسناد و مندرجات دادخواست و ضمائم آن را در جهت ارائه پاسخ تبدیل لوایح می کنند.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.