حق ارتفاق چیست؟

پرسش

ممنون میشم توضیحی پیرامون حق ارتفاق ارائه نمایید؟

پاسخ مشاور

در صورتی ک مالک ملکی یا زمینی به منظور دسترسی یا بهره مندی مالک ملک یا زمین مجاور، مسیر، گذر یا مجرای آبی را برای ایشان پیش بینی کند، این را حق ارتفاق گویند و از حق اعطاء شده نمی توان رجوع کرد.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.