جایز بودن عقد چیست؟

پرسش

لطف بفرمایید توضیحی پیرامون جایز بودن عقد یا قرارداد مطرح کنید؟

پاسخ مشاور

در صورتی که هر یک از طرفین عقد، به صرف اراده خویش بتوانند آن عقد یا قرارداد را فسخ کنند یا برهم بزنند آن عقد را جایز می نامند از قبیل عقد وکالت، مضاربه و ....

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.