توکیل به غیر چیست؟

پرسش

امکانش هست نسبت به توکیل به غیر توضیح دهید؟

پاسخ مشاور

ممکن است در وکالتنامه ای که تنظیم می شود موکل برای وکیل حق توکیل به غیر قید کند مبنی بر اینکه وکیل می تواند آن وکالت را به دیگری به موجب وکالتی دیگر انتقال دهد بدون اجازه گرفتن از موکل.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.