ضمانت تضامنی چیست؟

پرسش

اگر ضمانتی تضامنی باشد باید چه کاری کرد؟

پاسخ مشاور

در صورت ضمانت تضامنی، شخصی که منتفع از ضمانت است می تواند موضوع ضمانت را از هر یک از ضامنین درخواست کند.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.