اعسار چیست؟

پرسش

منظور از اعسار اشخاص چیست؟

پاسخ مشاور

در صورتی که شخصی در پرداخت دیون خویش ناتوان باشد و ناتوانی مالی ایشان محرز گردد، شخص را معسر و ماهیت تقاضا اعسار نامیده می شود.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.