تأمین خواسته چیست؟

پرسش

قربان برام سؤال ایجاد شده که منظور از تأمین خواسته که میگن یعنی چی؟

پاسخ مشاور

در صورتی که خواهان در حین دادخواست یا پیش از طرح دادخواست با وجود دلیل مبنی بر محق بودن، می تواند در صورت سپردن تضمین از بابت خسارات احتمالی درخواست تأمین خواسته یا توقیف خواسته مورد تقاضا را کند.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.